CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT -THÁI HƯNG PLASTIC

Xem Thêm

Dư án nhà máy 3 – Màng PVC

Thiết kế  và tư vấn công nghệ của Đức  được đánh giá vô cùng thông minh khi khai thác tối ưu công nghệ hiện đại của châu Âu, không chỉ …

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MÀNG PE

Dây chuyền in túi PE. HD, PP …

Dây chuyền sản xuất màng ghép đa lớp

Hệ thống máy cắt túi PE, HD, PP, OPP, Màng ghép.

SẢN PHẨM MỚI

View All

Dư án nhà máy 3 – Màng PVC

Thiết kế  và tư vấn công nghệ của Đức  được đánh giá vô cùng thông minh khi khai thác tối ưu công nghệ hiện đại của châu Âu, không chỉ …

SẢN PHẨM

View All

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CUỘN PE

Để sản xuất màng PE đặc biệt là cuộn PE có kích thước lớn từ 4 -10m. Công ty cổ phần sản xuất Thái Hưng có dây chuyền hiện đại …

THÔNG TIN SẢN PHẨM

View All

Dư án nhà máy 3 – Màng PVC

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT MÀNG PE

Dây chuyền in túi PE. HD, PP …