CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT -THÁI HƯNG PLASTIC

Xem Thêm

Dư án nhà máy 3 – MÀNG CO NHIỆT PE, PVC, POF

Thiết kế và tư vấn công nghệ của Đức được đánh giá vô cùng thông minh khi khai thác tối ưu công nghệ hiện đại của châu Âu, không chỉ …

SẢN PHẨM MỚI

View All

Dư án nhà máy 3 – MÀNG CO NHIỆT PE, PVC, POF

Thiết kế và tư vấn công nghệ của Đức được đánh giá vô cùng thông minh khi khai thác tối ưu công nghệ hiện đại của châu Âu, không chỉ …

SẢN PHẨM

View All
LẠT NHỰA (DÂY THÍT NHỰA)

DÂY THÍT NHỰA

Dây thít nhựa, Rút nhựa, Thít nhựa là gi? Đặc điểm và công dụng – Được sản xuất Công ty Cổ phần sản xuất Thái Hưng – Nguyên liệu và …

THÔNG TIN SẢN PHẨM

View All
LẠT NHỰA (DÂY THÍT NHỰA)

DÂY THÍT NHỰA

Cuộn Màng PVC