MÀNG XỐP

Màng Xốp – Được tạo bởi bọt khí hay các lớp màng PE dan lên nhau tao khe hở khí – Sản xuất tại Công ty cổ phẩn sản xuất Thái Hưng.

Màng Xốp – Tạo bởi các bóng khí có kích thước 1mm

Thường gọi là xốp khí

Xốp khí dạng cuộn:

– Cuộn xốp khí có kích thước 1.2x100m ( 6.5kg)

– Cuộn xốp khí có kích thương 1.5x100m ( 8 -10kg)

Màng Xốp – Dàng Màng PE cán nhiều lớp

Thường gọi xốp PE foam

Có các kích thước

Kích Thước màng xốp PE Foam có sẵn:

 • Cuộn xốp PE Foam Dày 0.5 mm x  Rộng 1.4 m x  Dài 600m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 1 mm x  Rộng 1.4 m x  Dài 300m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 2 mm x  Rộng 1m x  Dài 150m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 3 mm x  Rộng 1m x  Dài 100m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 4 mm x  Rộng 1m x  Dài 100m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 5 mm x  Rộng 1m x  Dài 100m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 6 mm x  Rộng 1m x  Dài 100m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 8 mm x  Rộng 1m x  Dài 50  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 9 mm x  Rộng 1m x  Dài 50  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 10mm x  Rộng 1m x  Dài 50  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 15mm x  Rộng 1m x  Dài50  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 20mm x  Rộng 1m x  Dài 25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 35mm x  Rộng 1m x  Dài 25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 40mm x  Rộng 1m x  Dài 25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 45mm x  Rộng 1m  x  Dài25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 50mm x  Rộng 1m x  Dài 25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 55mm x  Rộng 1m x  Dài 25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 60mm x  Rộng 1m  x  Dài 25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 65mm x  Rộng 1m x  Dài 25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 70mm x  Rộng 1m x  Dài25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 75mm x  Rộng 1m x  Dài25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 80mm x  Rộng 1m x  Dài25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 85mm x  Rộng 1m x  Dài 25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 90mm x  Rộng 1m x  Dài 25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 95mm x  Rộng 1m x  Dài25  m
 • Cuộn xốp PE Foam Dày 100mm x  Rộng 1m x  Dài25 m

Liên hệ

 • Hotline 0343867777 – 0774999555
 • Mail: quynhlien242@gmail.com
 • VP: Số 60, Đường 3.5 Gamuda, Khu Biệt thự Gamuda Garden, P Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.
 • Xem thêm dòng MÀNG PVC