Túi nilon rác

TÚI NILON ĐỰNG GIÁC

(Gồm rác thải y tế và rác thải sinh hoạt)

tui nilon rac

Túi nilon đựng rác màu

Túi đựng rác có màu, nhãn và biểu tượng của chất thải theo quy định tương ứng với chất thải y tế:

  • Màu vàng hoặc tông màu vàng: Chất thải lây nhiễm.
  • Màu đen: Chất thải hóa học nguy hại tế bào
  • Màu xanh hoặc tông màu xanh: Chất thải thông thường.
  • Màu trắng hoặc tông màu trắng: Chất thải có khả năng tái chế.

Túi đựng rác chất lượng cao, không bị thủng, bục vỡ trong quá trình thu gom, vận chuyển.
Kích thước theo tiêu chuẩn và phù hợp với lượng chất thải thu gom.

Một số mẫu túi nilon rác đặc trưng:

– túi nilon rác màu đen

 

tui nilon rac den

Túi nilon in phân loại rác thải

 

tui-nilon-rac-phan-loai